Вики-Тусламж

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Программ-Хэрэглэгчийн тусламж нь Либре-Офисийн хэрэглэгчийн бүхий л энэхүү программыг ашиглах үед гарах мэдээлэл, үйл ажиллагааг хамааруулна.

Хэрэглэгчид зориулсан тусламж

  • Монгол хэл дээрхи Майл-Түгээх-Жагсаалт: Либре-Офис-ийн ашиглалтын талаархи асуултууд нь [user]-Mailingliste хариу авах болно.
  • Форум: ТДФ асуулт тавьж буй хэрэглэгчдэд дараахь нэртэй Форум дээр ASK LibreOffice дэмжлэг үзүүлдэг.
    • Бидний харсанаар бол одоогийн байдлаар биднээс гадна хувь хүний энэ тал дээрхи Форум эсвэл ондоо адилхан тусламжийн Вэбхуудас байхгүй болно. Хэрвээ чи хаа нэгтэй олж харсан бөгөөд энэ тал дээр бидэнтэй хамтран ажиллах сонирхолтой бол холбоо барина уу!
  • Энэхүү Вики Тусламж! Faq руу орж монгол хэл рүү орчуулагдаж амжаагүй хуудаснуудыг орчуул!
  • Ашиглах заавар: LibrеОфис Программ-Хэрэглэгчийн тусламж нь Ашиглах заавар болно. Энэ нь эхний ээлжинд орчуулагдаж дуусах хэрэгтэй байгаа.

Хамтрагчид зориулсан тусламж