Translations:Documentation/Calc Functions/AGGREGATE/15/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Funktion – obligatorisk argument. Et funktionsindeks eller en reference til en celle med en værdi fra 1 til 19 i overensstemmelse med den følgende tabel.

Funktionsindeks Anvendt funktion
1 MIDDEL
2 TÆL
3 TÆLV
4 MAKS
5 MIN
6 PRODUKT
7 STDAFVS
8 STDAFV.P
9 SUM
10 VARIANS.S
11 VARIANS.P
12 MEDIAN
13 HYPPIGST.ENKELT
14 STØRSTE
15 MINDSTE
16 FRAKTIL.MEDTAG
17 KVARTIL.MEDTAG
18 FRAKTIL.UDELAD
19 KVARTIL.UDELAD