Translations:Documentation/Calc Functions/BITLSHIFT/17/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  • Forskydning af et tal mod venstre svarer til at tilføje nuller (0) til højre for den den binære repræsentation af tallet. For eksempel vil en 3 bits forskydning mod venstre af decimalværdien 6 konvertere dens binære værdi (0110) til 0110000 eller 48 decimalt* Med et negativt tal som argumentet Forskyd forskydes antallet ag bit mod højre. Derfor vil det returnere det samme resultat som et positivt Forskyd-argument i funktionen BITHFORSKYD.