Translations:Documentation/Calc Functions/CSC/16/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  • Cosekansen af en vinkel svarer til 1 divideret med vinklens sinus.
  • For at indsætte en vinkel i grader multiplicerer du enten vinklen med

PI()/180 ellereller bruger funktionen RADIANER til at konvertere vinklen til radianer.

  • Formlen for funktionen CSK er:
Csce.png