Translations:Documentation/Calc Functions/DAVERAGE/25/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Området A1:E10 oplister de børn, der er inviteret til Jens' fødselsdag. For hvert af dem gives disse oplysninger: kolonne A viser navnet, B årgangen, derefter alder i år, afstand til skolen i meter og vægt i kg.


lists the children invited to Joe's birthday party. The following information is given for each entry: column A shows the name, B the grade, then age in years, distance to school in meters and weight in kilograms.