Translations:Documentation/Calc Functions/GCD/19/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
Formula Description Returns
=STØRSTE.FÆLLES.DIVISOR(16;32;24) det største tal, der kan dividere 16, 24 og 32 uden en rest 8
=STØRSTE.FÆLLES.DIVISOR(B1:B3), hvor cellerne B1, B2, B3 indeholder 9, 12, 9 det største tal, der kan dividere 9, 12 og 9 uden en rest 3
=STØRSTE.FÆLLES.DIVISOR(-16;32;24) funktionen returnerer en fejlværdi, eftersom et af argumenterne er negativt Fejl:502