Translations:Documentation/Calc Functions/ROUND/15/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Hvis antallet udelades eller er 0, afrunder funktionen til det nærmeste heltal. Hvis antallet er negativt, afrunder funktionen til nærmeste 10, 100, 1000 osv.