Translations:Documentation/Calc Functions/ROUNDUP/17/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Denne funktion afrunder væk fra nul, se RUND.NED og AFRUND som alternativer.