Translations:Documentation/Calc Functions/SUMIFS/29/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
Formel Beskrivelse Returnerer
=SUM.FLERE.HVIS(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Beregner summen af værdier i området C2:C6, som svarer til alle værdier i området B2:B6 undtaget dets minimum og maksimum. Her opfylder den tredje og femte række mindst et kriterium. || 255

=SUM.FLERE.HVIS(C2:C6;A2:A6;"pen.*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Beregner summen af værdier i området C2:C6, som svarer til alle værdier i området A2:A6, der begynder med "pen" og til alle celler i området B2:B6 undtagen dets maksimum. Her opfylder kun den anden række alle kriterier. || 65