Translations:Documentation/Calc Functions/SUMIFS/31/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
Formel Beskrivelse Returnerer =SUM.FLERE.HVIS(C2:C6;A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6)), hvor E2 = pen Hvis du har brug for let at ændre et kriterium, vil du måske bestemme det i en separat celle og bruger en reference til denne celle som betingelse i funktionen SUM.FLERE.HVIS. her er linket til cellen erstattet med dens indhold. 65