Translations:Faq/Base/021/14/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Klik på det næste faneblad (ODBC), indtast idenfikationen, klik på afkrydsningsfeltet "kodeord krævet" om nødvendigt og så på "OK".