Translations:Faq/Base/118/41/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

For at få sumtotalen klikker du på knappen Tekstfelt på værktøjslinjen Rapport-kontrolelementer og tegner et felt med musen rapportens Sidefod. I panelet Egenskaber for dette nye element i Rapporten klikker du på fanebladet Data og sætter følgende indstillinger: