Translations:Faq/Base/118/71/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Dette kan opnås enten ved at bruge funktionstasten F5 eller ved at klikke på den tilsvarende knap på hovedværktøjslinjen. Det viser alle elementer og objekter, der findes i en rapport. Kontekst-hjælp er også tilgængelig til de forskellige indførsler i listehierarki-træet ved helt enkelt at trykke på funktionsknappen F1, når du har valgt en indførsel.

Den fuldstændige liste over hierarkiske elementer i en rapport kan sises, når du klikker på det lille "plustegn" eller den pil, der kommer frem foran en indførsel. Hvis der ikke er noget tegn eller nogen pil, har dette element ingen datterelementer.


Rapportnavigator -> Rapport