Translations:Faq/Base/120/6/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Funktionen DATEDIFF kan bruges til at beregne antallet af minutter mellem to tidspunkter.
  • Operatoren || sammenkæder resultatet med strenge af nuller, der repræsenterer timer og sukunder. Eksempel kunne være '00:75:00'.
  • CAST konverterer denne streng til tidsformat (TIME).
  • Internt er en dato eller et tidspunkt en numerisk værdi, '1' svarer til en dag. Heltalsdelen repræsenterer datoen og brøkdelen klokkeslettet.
  • Som standard er kolonneoverskriften den formel, der bruges til beregningen. Sædvanligvis foretrækkes det at tilføje et alias (Durée i dette eksempel)