Translations:Faq/Calc/002/3/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Můžete postupovat takto:

  • Přejděte na záhlaví sloupce a potáhněte jeden z okrajů sloupce, dokud není jeho šířka dostatečná (nebo dvakrát klikněte na okraj a upravte jej automaticky) a umožňuje správné zobrazení, pokud je obsahem buňky číslo.
  • Dvakrát poklepejte na jakoukoliv buňku, která obsahuje text spolu s malým červeným trojúhelníkem v rohu buňky pro signalizaci, že obsah přesahuje zobrazení.