Translations:Faq/Calc/038/3/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ve výchozím nastavení je osa X umístěna na nule osy Y. Můžete ji však umístit na libovolnou požadovanou hodnotu vzhledem k ose Y.