Translations:Faq/Calc/101/3/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Poznámka: Tento příkaz umožňuje zobrazit aktuální pořadí stránek pro tisk dat. Tuto možnost můžete využít také pro výběr pro tisk.