Translations:Faq/Calc/104/2/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Antag, at du vil begrænse din tabel til en side i bredden, mens antallet af sider i højden kan variere. For at justere udskrivningen til et bestemt antal sider, når du ikke kender det samlede antal af sider, der kunne nås, følger du disse instruktioner:

  1. Åbn dit regneark.
  2. Gå til Formater ▸ Side
  3. I den dialog, der kommer frem, vælger du fanebladet Ark
  4. Nederst i denne dialog finder du et afsnit ved navn Målestok
  5. Vælg skaleringstilstanden Tilpas område(r) til bredde/højde
  6. Justér antallet af sider i felterne bredde og højde til den ønskede værdi (1 i bredden i vort eksempel)
  7. Justér det andet tal (højden i vort eksempel) til et meget højt tal.
  8. Klik på OK
  9. Se resultatet i Vis udskrift