Translations:Faq/Calc/106/2/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Følg disse instrukser:

  1. Med regnearket åbent går du til Formater ▸ Side
  2. i den dialog, der kommer frem, vælger du fanebladet Side
  3. I området Layoutindstillinger til- eller fravælger du under Tabeljustering afkrydsningsboksene Vandret og Lodret efter behov. En Forhåndvisning viser regnearkets placering på siden
  4. Klik på OK