Translations:Faq/Calc/125/2/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Kontekst: Du ønsker at addere successive værdier af et beregnet resultat. Hvordan fortsætter du med den viden, at når du ændrer kildeværdierne for en beregning, gentages den principielt og husker ikke den forrige værdi?