Translations:Faq/Calc/135/9/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  1. Få vist celletypografierne i vinduet Typografier
  2. Højreklik på den typografi, der skal ændres
  3. Fanebladet Tal lader dig definere et personaliseret celleformat. Den numeriske formatkode er i tre dele: den første del angår positive værdier, den anden negative værdier og den tredje til værdien nul. Du kan derfor definere et format af denne type: