Translations:Faq/Calc/137/5/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Když do buňky napíšu hodnotu jako např. 19,6%, dojde k automatickému vložení mezery přímo před znak %. Když hodnotu potvrdím, zarovná se text doleva, což naznačuje, že je obsah buňky považován za text, nikoli za číselnou hodnotu. Buňka je pak nepoužitelná pro výpočty.