Translations:Faq/Calc/137/9/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
    • nebo ihned po vložení znaku % pomocí klávesy Ctrl+Z
  • vynuťte uznání číselné hodnoty
    • na začátek obsahu buňky zadejte znaménko =
    • na začátek obsahu buňky zadejte znaménko + (nevadí, pokud je hodnota záporná)