Translations:Faq/Calc/138/1/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Jak přesouvat sloupce

Problém

Když chci přesunout jeden nebo více sloupců, vyberu je kliknutím na záhlaví, ale to mi neumožňuje jejich přesunutí.

Vysvětlení

Kliknutím na záhlaví sloupec pouze vyberete. Pro přesunutí vybraného sloupce postupujte následovně:

  1. vyberte sloupec kliknutím na jeho záhlaví,
  2. klikněte na libovolnou buňku ve sloupci (ne na záhlaví),
  3. podržte levé tlačítko myši stisknuté a přetáhněte kurzor na požadované umístění. Sloupec se tím přesune.