Translations:Faq/Calc/140/4/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  1. Zkopírujte buňku s komentářem pomocí nabídky Úpravy ▸ Kopírovat nebo klávesy Ctrl+C,
  2. Vyberte cílovou buňku, ke které chcete komentář připojit,
  3. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte Vložit jinak nebo přejděte na Úpravy ▸ Vložit jinak nebo použijte klávesu Ctrl+⇧ Shift+V,
  4. V části Výběr zrušte zatržení všeho kromě Komentáře,
  5. V části Operace vyberte Přidat.