Translations:Faq/Calc/142/2/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Uporaba barvne lestvice na obsegu pomeni prikaz dvobarvnega ali tribarvnega preliva prek obsega, odvisno od vrednosti v vsaki celici.