Translations:Faq/Calc/143/1/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Jak použít podmíněné formátování Datový pruh

Podmíněné formátování pomocí Datového pruhu je zvláště vhodné pro zajištění okamžitého vizuálního efektu při porovnávání dat. Nemusíme tak vytvářet Sloupcový graf, a přitom máme výhodu přímého srovnání.