Translations:Faq/Calc/143/9/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Následující příklad ukazuje účinek dodatečné možnosti Formát ▸ Podmíněný ▸ Datový pruh ▸ Další možnosti... pro odstranění svislých os. Kladné a záporné hodnoty jsou zarovnány vlevo a jsou odlišeny pouze barvami:

copie d'écran
Formát Datový pruh bez svislých os