Translations:Faq/Calc/143/9/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Naslednji primer prikazuje učinek z dodatno možnostjo Oblika ▸ Pogojno oblikovanje ▸ Podatkovna vrstica ▸ Dodatne možnosti ... za odstranitev navpičnih osi. Pozitivna in negativna vrednost sta poravnani levo in le barva ju razločuje:

zaslonska slika
Oblikovanje Podatkovne vrstice brez navpičnih osi