Translations:Faq/Calc/65/ru

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Функция IF (ЕСЛИ) возвращает TRUE (ИСТИНА) или FALSE (ЛОЖЬ) вместо числа?