Translations:Faq/Calc/Cells having logical formatting/3/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Někdy je možné při úpravě vzorců neúmyslně nastavit formát buňky na logický (Boolean). Po zapsání konečné varianty vzorce vidíme, že namísto očekávané číselné hodnoty se v buňce ukazuje pouze TRUE nebo FALSE. Je to protože jakékoliv nenulové číslo je považováno za TRUE, pokud je s ním nakládáno jako s logickou hodnotou; nula je FALSE.