Translations:Faq/Calc/Cells having logical formatting/3/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Někdy je možné při úpravě vzorců neúmyslně nastavit formát buňky na logický (Boolean). Po zapsání konečné varianty vzorce vidíme, že namísto očekávané číselné hodnoty se v buňce ukazuje pouze TRUE nebo FALSE. Je to protože jakékoliv nenulové číslo je považováno za TRUE, pokud je s ním nakládáno jako s logickou hodnotou; nula je FALSE.