Translations:Faq/Calc/How to convert number text to numeric data/2/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Det kan ske, at data, indsat fra udklipsholderen eller importeret fra CSV eller indtastet i en celle, som allerede var formateret som tekst, er af typen Tekst. Selv om den visuelt ligner et tal eller en dato og teksten ikke kan bruges i beregninger. Celleindholdet er i dette tilfælde en input-linje indledt med en ' , apostrof, som ikke er en del af celleindholdet, for at vise, at indholdet kunne fortolkes som et tal, hvis det ikke var tekst. Som en konsekvens kan aritmetiske beregninger, der omfatter sådanne celler, returnere en "#Værdi!"-fejl eller cellen ignoreres i funktioner, som behandler en række af tal i et område, som fx "SUM ()". For at konvertere sådanne tekst-tal til numeriske data gør du det følgende, som antager, at teksten faktisk kan konverteres, dvs. bruger skilletegn (decimaler, dato, ...) fra din lokalisering.