Translations:Faq/Draw/005/2/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Når du åbner en billedfil i Draw, viser LibreOffice værktøjslinjen Billede lige under menulinjen. Når først billedfilen er åbnet:

  1. vælg Funktioner ▸ Erstat farver på menulinjen. Der vises et flydende vindue ved navn Farveerstatning.
  2. klik på ikonet øverst til venstre i dette vindue [Pipette];
    Color replacer..png
  3. på billedet vælger du den farve, du vil erstatte. Denne farve bliver automatisk valgt i Pipette-vinduet;
  4. vælg erstatningsfarven i rullelisten Erstat med...;
  5. klik på Erstat-knappen for at bekræfte dit valg;
  6. Hvis der intet sker eller hvis hele den farvede flade ikke ændres til erstatningsfarven, forøger du tolerancen fra standarden 10%. En værdi på 30% er sædvanligvis effektiv. Du kan øge tolerancen op til 99%, men en for stor værdi kan forårsage, at et større areal end ønsket skifter farve;
  7. for at erstatte andre farver, vælger du en anden farvet firkant i Pipette-vinduet og gentager trin 3 til 6. Afslut med at klikke på Erstat-knappen for at bekræfte dit valg.