Translations:Faq/Draw/010/1/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Jak mohu změnit počáteční bod pro vodorovná a svislá pravítka?

Postupujte takto:

  1. Klikněte na tlačítko v průsečíku vodorovného a svislého pravítka v levém horním rohu pracovního prostoru. Držte stále levé tlačítko myši.
  2. Přetáhněte kurzor na bod, který chcete použít jako nový nulový bod. Aktuální umístění bodu bude označeno překříženými tečkovanými čarami.
  3. Pusťte tlačítko myši na požadovaném místě.