Translations:Faq/Draw/013/4/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  1. vælg Flade
  2. på fanebladet Flade vælger du knappen Farver
  3. på rullelisten Palette vælger du html