Translations:Faq/General/045/43/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

DTD určí, které prvky a atributy budou použity v dokumentu XML, a popíše jeho strukturu a obsah. DTD může být interní v dokumentu (zahrnuje definice v samotném dokumentu) nebo externí (je umístěn v místním souboru nebo je volán pomocí URL). Standard XML nenařizuje DTD a mluvíme o XML, pokud má XML dokument platný DTD nebo pokud je XML dokument správně naformátovaný, ale neobsahuje DTD (ale respektuje XML standardy).