Translations:Faq/General/116/4/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Zkontrolujte, že je povolena tato funkce:
    • V nabídce Nástroje ▸ Možnosti ▸ Jazyková nastavení ▸ Pomůcky pro psaní v části Možnosti musí být zaškrtnuta volba Kontrolovat pravopis během psaní (tato možnost je přímo dostupná ze standardní nástrojové lišty).
  • Zkontrolujte, že jako výchozí jazyk je nastaven ten váš: v nabídce Nástroje ▸ Možnosti ▸ Jazyková nastavení ▸ Jazyky​​ ▸ Výchozí jazyky pro dokumenty ▸ Západní hledejte Váš_jazyk.