Translations:Faq/General/143/2/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Když však otevřete takový chráněný dokument, nabídka Soubor ▸ Vlastnosti ▸ Zabezpečení [tab] není k dispozici.