Translations:Faq/General/Defender Controlled folder access/3/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

På grund af forstyrrelse fra Defender-funktionaliteten Kontrolleret mappeadgang i LibreOffices installationsproces kræves der deaktivering af denne funktionalitet, så længe installationsprocessen varer. Undladelse af dette kan give fejlene 1336, 2902, advarsel 1909 og mislykket installation.