Translations:Faq/General/Win Sysprep StartupDelay/2/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ukázalo se, že se jedná o problém s bezobslužnou funkcí copyprofile v obrazu sysprepped; a má něco společného s nesprávnými oprávněními nastavenými Windows pro několik cest ve výchozím profilu: