Translations:Faq/Impress/005/9/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • V části Rozvržení klikněte na rozložení snímků na stránce, které chcete použít (2 nebo více snímků)
  • Použijte orientaci stránky (Na výšku nebo Na šírku), které Vám vyhovuje: zobrazte dialogové okno Nastavení stránky pomocí nabídky Snímek ▸ Vlastnosti a v části Formát papíru nastavte požadovanou orientaci stránky
  • Uspořádejte snímky na stránce a změňte jejich velikost (pokud je potřeba)
    • Klikněte na vybraný objekt a následně stiskněte F4 nebo vyberte Formát ▸ Objekt a tvar ▸ Umístění a velikost.
    • Zobrazí se dialogové okno Umístění a velikost, kde můžete manuálně zada hodnoty pro umístění a velikost.
  • Pro návrat k předdefinovanému rozložení klikněte na jednu z nabízených variant rozložení v části Rozvržení