Translations:Faq/Impress/015/3/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Eksport i HTML-format kræver skriverettighed. Eksporten til HTML-format indebærer oprettelse af en eller flere filer i det valgte katalog. Hvis du ikke har den nødvendige skriveadgang til at oprette disse filer, optræder denne fejlmeddelelse. Derudover kræver eksport til HTML ofte oprettelse af talrige filer. Du rådes derfor stærkt til at oprette et nyt katalog til at rumme alle disse filer og således omgå begrænsninger i skriverettighed.