Translations:Faq/Impress/025/2/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Zobrazení předloh snímků v LibreOffice Impress:

  • Ujistěte se, že Postranní lišta je zobrazená: Zobrazit ▸ Postranní lišta.
  • Pokud záložka Předloha snímků není v Postranní liště viditelná:
    • Klikněte na tlačítko, které najdete nahoře v Postranní liště.
    • Pod volbou "Přizpůsobení" zvolte "Předloha snímků".
  • Klikněte na tlačítko Předloha snímků