Translations:Faq/Impress/104/4/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • ImpressRunner detekuje přítomnost klíčového slova ve vlastnostech souboru a na základě toho buď aktivuje automatické spuštění nebo ne.
  • Jakmile je soubor uložen a uzavřen, snímek se automaticky spustí při příštím otevření prezentace.