Translations:Faq/Impress/106/5/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
    • V menu zvolte List ▸ Odkaz na externí data. Použijte tlačítko k nalezení tabulky; zobrazí se definovaná oblast. Vyberte ji, nastavte frekvenci aktualizací a stiskněte OK.
    • Jako přechod pro snímek nastavte např. Automaticky po 1 s.
    • V menu Prezentace ▸ Nastavení prezentace spusťte dialogové okno Nastavení prezentace a nastavte typ Auto se spožděním 0 sekund.