Translations:Faq/Impress/107/2/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Denne funktion er som standard tilgængelig. Højreklik på præsentationen for at få kontekstmenuen frem. Du kan gå frem og tilbage et dias ad gangen eller hoppe til bestemte dias.

Impress kontekstmenu
Højreklik på en præsentation for at se kontekstmenuen

Som vist i skærmbilledet viser oversigten diasnavne. For at dette kan være nyttigt, omdøber du diassene med beskrivende navne (standarden er Dias1, Dias2 osv.).