Translations:Faq/Writer/125/2/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Løsningen er forklaret i Hjælpen online:

  1. Marker den tekst, du vil centrere på siden.
  2. Vælg Indsæt ▸ Rammer
  3. På fanebladet Type, området Anker, vælger du Til side.
  4. I området Størrelse indstiller du rammens område.
  5. I området Placering vælger du Centrer i felterne Vandret and Lodret.
  6. Klik på OK.