Translations:Faq/Writer/138/3/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
 1. klik på det vilkårlige sted i dokumentet, hvor du vil oprette et diagram
 2. på menuen Indsæt vælger du Diagram LibreOffice opretter en en graf af typen Søjlediagram, der som standard viser 4 datarækker med 3 søjler. Diagrammet vises i ændringstilstand“, der lader dig tilpasse det øjeblikkeligt
 3. højreklik på diagrammet for at åbne kontekstmenuen. Afhængigt af hvor du klikker, vises forskellige indstillinger, men menuen vil altid vise indstillingerne:
  • Diagramtype (Søjle, Bjælke, Lagkage, Område, Streg osv.)
  • Dataetiketter
   copie d'écran édition d'un diagramme
   Diagram oprettet som standard
 4. Vælg Dataetiketter for at skrive de data, du vil have diagrammet til at vise: Diagrammet ændres automatisk
  copie d'écran table de données
  Data til præsentation er indskrevet
 5. Klik hvor som helst uden for diagrammet for at forlade ændrings“tilstand