Translations:Feature Comparison: LibreOffice - Microsoft Office/1344/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Vestavěný Průvodce statistickými daty s rozšiřujícími funkcemi: Chí kvadrát test, Logaritmická regrese, Mocninná regrese