Translations:MC Template Messages/13/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
Hej

Jeg er formand for|medlem af The Document Foundation's Medlemsskabskommite. Vi har bemærket, at du regelmæssigt og dygtigt har bidraget til mindst et af vore projekter gennem et stykke tid.

Det er grunden til at vi skriver denne besked til dig. I følge TDF's Statut[1] §10 fortjener du efter vor mening at blive medlem af vor stiftelse. Så hvis du er interesseret og føler dig tilpas med hele vor Statut, lad os venligst vide dette gennem ansøgningsblanketten[2].

Ellers beder vi dig venligst tilgive os vor tjenesteiver ;)

I begge tilfælde ønsker jeg blot på MCs og hele TDFs vegne at udtrykke vor taknemmelighed for det, du har ydet gennem al denne tid. Mange tak.

[1] https://www.documentfoundation.org/foundation/statutes/
[2] https://www.documentfoundation.org/governance/members/application/